Norges kongerekke
Blå piler er linker til vår slekstavle

Harald I Hårfagre
Eirik I (Haraldsson) Blodøks
Håkon I (Haraldsson) Adelstensfostre den gode
Harald II (Eriksson) Gråfell
Håkon Sigurdsson, Ladejarl (dansk styre)
Olav I Trygvasson
Eirik og Svein Håkonsson, Ladejarler (dansk styre)
Olav II (Haraldsson) den Hellige
Håkon Eiriksson, Ladejarl (dansk styre)
Knud den store (dansk styre)
Svein Knutsson (Alfivason)(dansk styre)
Magnus I (Olavsson) den gode
Harald III (Sigurdsson) Hardråde 
Magnus II Haraldsson
Olav III (Haraldsson) Kyrre
Håkon Magnusson Toresfostre
Magnus III (Olavsson) Berrføtt
Olav Magnusson
Øystein I Magnusson
Sigurd I (Magnusson) Jorsalfare
Magnus IV (Sigurdsson) den blinde
Harald IV (Magnusson) Gille
Sigurd II Munn
Inge I (Haraldsson) Krokrygg
Øystein II Haraldsson
Håkon II (Sigurdsson) Herdebrei
Magnus V Erlingsson
Sverre Sigurdsson
Håkon III Sverresson
Inge II Bårdsson 
Håkon IV Håkonsson
Magnus VI (Håkonsson) Lagabøte
Eirik II Magnusson 
Håkon V Magnusson
Magnus Eiriksson
Håkon VI Magnusson
Olav IV Håkonsson
Margrete
Eirik III (Erik av Pommern)
Christoffer av Bayern
Carl I Knutsson Bonde 
Christian I
Interregnum
Hans
Christian II
Frederik I
Christian III
Frederik II
Christian IV
Frederik III
Christian V 
Frederik IV
Christian VI
Frederik V
Christian VII
Frederik VI
Christian Frederik
Carl II
Carl III Johan
Oscar I
Carl IV
Oscar II
Haakon VII
Olav V
Harald V 


 865 - 933 <-- Klikk her
 933 - 935
 935 - 960
 960 - 970
 970 - 995
 995 - 1000
1000 - 1015
1015 - 1028
1028 - 1029
1029 - 1030
1030 - 1035
1035 - 1047
1045 - 1066 
1066 - 1069
1067 - 1093
1093 - 1095
1093 - 1103 <-- Klikk her
1103 - 1115
1103 - 1123
1103 - 1130 <-- Klikk her
1130 - 1135
1130 - 1136 <-- Klikk her
1136 - 1155 <-- Klikk her
1136 - 1161
1142 - 1157
1157 - 1162
1161 - 1184
1177 - 1202 <-- Klikk her
1202 - 1204 <-- Klikk her
1204 - 1217 
1217 - 1263 <-- Klikk her
1263 - 1280 <-- Klikk her
1280 - 1299 
1299 - 1319 <-- Klikk her
1319 - 1355
1343 - 1380
1380 - 1387
1388 - 1412
1389 - 1442
1442 - 1448
1449 - 1450 
1450 - 1481
1481 - 1483
1483 - 1513
1513 - 1523
1524 - 1533
1537 - 1559
1559 - 1588
1588 - 1648
1648 - 1670
1670 - 1699 
1699 - 1730
1730 - 1746
1746 - 1766
1766 - 1808
1808 - 1814
1814
1814 - 1818
1818 - 1844
1844 - 1859
1859 - 1872
1872 - 1905
1905 - 1957
1957 - 1991
1991 -